จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ซีพีเอฟ ช่วยเกษตรกร ลดราคาลูกกุ้ง รับมือราคาตกต่ำ ประกาศลดราคาขายอาหารกุ้ง ถุงละ 25 บาท สำหรับถุงขนาด 25 กิโลกรัม ช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนการเลี้ยงของเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง มีผลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้


ซีพีเอฟ ช่วยเกษตรกร ลดราคาลูกกุ้ง รับมือราคาตกต่ำ ประกาศลดราคาขายอาหารกุ้ง ถุงละ 25 บาท สำหรับถุงขนาด 25 กิโลกรัม ช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนการเลี้ยงของเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง มีผลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้


              นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศจากราคากุ้งขาวแวนนาไมตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ตามราคาในตลาดโลก เป็นผลจากสถานการณ์ปริมาณการผลิตกุ้งขาวในหลายประเทศเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึงมีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเบื้องต้น

                 โดยปรับลดราคาขายลูกกุ้งขาว ซีพีเอฟ-เทอร์โบ (CPF – Turbo) จากราคา 19 สตางค์ต่อตัว ลดลงตัวละ 3 สตางค์ เป็นราคา 16 สตางค์ต่อตัว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน ศกนี้ เป็นเวลา 2 เดือน เพื่อช่วยให้ผู้เลี้ยงกุ้งสามารถดำเนินการเลี้ยงกุ้งในรอบต่อไปได้ และช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการเลี้ยงได้


                  นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ขอมีส่วนร่วมช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอย่างหนักของพี่น้องเกษตรกร สืบเนื่องจากสถานการณ์ราคากุ้งตกต่ำอย่างต่อเนื่อง

                 จึงประกาศปรับราคาอาหารกุ้งลดลง 25 บาทต่อถุง สำหรับขนาดถุงละ 25 กิโลกรัม มีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายนศกนี้ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนการเลี้ยงกุ้งอย่างต่อเนื่อง หลังจาก บริษัทฯ ปรับราคาลูกกุ้งลดลงเหลือตัวละ 16 สตางค์ ไปแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา

       
      “ซีพีเอฟตระหนักและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ด้วยการลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารกุ้งและลูกกุ้ง ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมกุ้งโดยรวมสามารถผ่านพ้นวิกฤติราคากุ้งไปได้ นายไพโรจน์กล่าว./

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น