จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พันเอก สุรเทพ หนูแก้ว รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือพระราชทาน ให้แก่กำลังพล.พันเอก สุรเทพ หนูแก้ว รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือพระราชทาน ให้แก่กำลังพล            เมื่อ 1 พ.ค. 61เวลา 08.15 น.พันเอก สุรเทพ หนูแก้ว รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือพระราชทาน ให้แก่กำลังพล นายทหาร นายสิบ และ พลทหาร บก.พล.ร.5 และ บก.กกล.เทพสตรี พร้อมกับทำการตรวจเครื่องแต่งกายกำลังพล ณ หน้า บก.พล.ร.5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น