จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ขอมอบรางวัล เณศไอยรา ให้กับผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและผู้ใหญ่ทุกท่านและผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ขอมอบรางวัล เณศไอยรา ให้กับผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและผู้ใหญ่ทุกท่านและผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
คว้ารางวัล ๘ รางวัล

๑. พิธีกรดำเนินรายการดีเด่น

๒. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น

๓.รางวัลช่างภาพดีเด่น

๔.รางวัลส่งเสริมอาชีพดีเด่น


มอบให้รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา ๑๘.๐๐ น. (หลังเคารพธงชาติ )
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


      ภายใต้แนวคิด
ต้นแบบคุณค่าของสังคมแห่งปี
PRESS AWARDS 2018
งาน เพรส อวอด์ ประจำปี๒๕๖๑


     รางวัลเณศไอยรา

" รางวัลสื่อสารมวลชน "
วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ "

" รางวัลแห่งความสำเร็จ"
 บุคคลตัวอย่างความสำเร็จ "

พลเอก จิตตสักก์ เจริญสมบัติ
ที่ปรึกษากรรมมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
อดีตโฆษกกระทรวงกลาโหม
ประธานพิธีมอบรางวัล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑
ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ขอมอบรางวัล เณศไอยรา ให้กับผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและผู้ใหญ่ทุกท่านและผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

   รายการคืนคุณให้แผ่นดิน กราบขอบคุณชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศและมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยและ คณะกรรมการทุกท่านที่มอบรางวัลให้รายการคืนคุณให้แผ่นดินครั้งนี้ด้วย

Cr. ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น