จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

อย่าพลาด รายการ คืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 วันศุกร์นี้ !!!พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ... พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า (ชมคลิป)


อย่าพลาด  รายการ คืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 วันศุกร์นี้ !!!พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า       ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ...     พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า (ชมคลิป)


 ".. พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า       ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ...     พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า.."


  พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

ณ บ้านถ้ำติ้ว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๕  ที่ผ่านมา


  

      โครงการฝายมีชีวิต บ้านไร่ตะวันหวาน อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

      คุณสาวัน ตัน   กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยอินโดกรุ๊ป จำกัด
       อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


Cr.หัวหน้าองค์กรสื่อสาร
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น