จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผอ.โรงพยาบาลสิรินธร ประธานจัดการแข่งขัน และน.ส.พัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผอ.ฝ่ายบริหารโรงพยาบาลสิรินธร, พล.ต.ชาญณรงค์ ยี่โต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก, ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม, ดร.ธัญญา โพธิ์วิจิตร ผู้จัดการทีมเศรษฐี 31 พร้อมด้วยตัวแทนทีมวีไอพี ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลการกุศลนพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผอ.โรงพยาบาลสิรินธร ประธานจัดการแข่งขัน และน.ส.พัชราภรณ์  กระบวนรัตน์  รองผอ.ฝ่ายบริหารโรงพยาบาลสิรินธรพล.ต.ชาญณรงค์  ยี่โต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกดร.โสภิต  ภาโนมัย รองอธิการบดี ม.ศรีปทุมดร.ธัญญา  โพธิ์วิจิตร ผู้จัดการทีมเศรษฐี 31 พร้อมด้วยตัวแทนทีมวีไอพี ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลการกุศล

     นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผอ.โรงพยาบาลสิรินธร ประธานจัดการแข่งขัน และน.ส.พัชราภรณ์  กระบวนรัตน์  รองผอ.ฝ่ายบริหารโรงพยาบาลสิรินธร, พล.ต.ชาญณรงค์  ยี่โต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก, ดร.โสภิต  ภาโนมัย รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม, ดร.ธัญญา  โพธิ์วิจิตร ผู้จัดการทีมเศรษฐี 31 พร้อมด้วยตัวแทนทีมวีไอพี

    ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลการกุศล เพื่อหารายได้พัฒนาศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพ "สิรินธร ฟิตเนส เซ็นเตอร์ " โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ณ สนามฟุตบอลศูนย์เยาวชนกทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ในวันที่ 31 พ.ค.61

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น