จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

โรงเรียนสร้างสุข ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลรือเสาะ จัดกิจกรรมส่งมอบกำลังใจเพื่อรำลึกถึงผู้มีพระคุณ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ รับเทศกาลสงกรานต์ (ชมคลิป)


โรงเรียนสร้างสุข ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลรือเสาะ จัดกิจกรรมส่งมอบกำลังใจเพื่อรำลึกถึงผู้มีพระคุณ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ รับเทศกาลสงกรานต์  (ชมคลิป)


  ประพันธ์ ฤทธิวงศ์  บรรณาธิการ สื่อออนไลน์ ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้
   
                                                 
            ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ หลายๆพื้นที่ ไม่ต่างจากที่โรงเรียนผู้สูงอายุที่อำเภอรือเสาะ ได้มีการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้คู่เมืองไทยตลอดไปฃ

         เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่สวนกาญจนาภิเษกเทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทสมนตรีตำบลรือเสาะ ได้ให้ทีมครูอาสาของทางโรงเรียนสร้างสุข ผู้สูงอายุ จัดวันแห่งความสุข

         เพื่อให้นักเรียนผู้สูงอายุทุกคนมาร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรม โดยนักเรียนผู้สูงอายุมีทั้งสิ้น 80 คน แยกเป็นชาย 10 คนและหญิง 70 คน อายุระหว่าง 49-85 ปี รวมอายุของนักเรียนผู้สูงอายุแล้วก็ หลายพัน ปี ได้จัดให้มีแสดงของนักเรียนผู้สูงอายุ  เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา


      
         

 นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรี ได้กล่าว ที่ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อรำลึกถึงผู้มีพระคุณ เนื่องจากปัจจุบันนี้ ผู้สูงอายุได้เพิ่มขึ้นทุกปี และเป็นบุคคลที่สำคัญเป็นที่ยอมรับของสังคมไทย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เชื่อว่า จะทำให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกอบอุ่น และรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าต่อสังคม ดังคำขวัญที่ว่า ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบครัว” 


        นอกจากนี้ ประเพณีดังกล่าวยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องประชาชนทีอยู่ใกล้เคียงได้มาร่วมงานเพื่อสืบสวนวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย และเป็นการสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่ด้วย            ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่สำคัญและสร้างความสุขให้กับตัวเอง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น