จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันว่าว เชื่อมสัมพันธ์ภาคใต้ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีการเล่นว่าว และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันว่าว เชื่อมสัมพันธ์ภาคใต้ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีการเล่นว่าว และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง 

              วันที่  26  เมษายน   2561  ที่ตลาดน้ำบ้านปากพล  ต.นาปะขอ  อ บางแก้ว  จ พัทลุง    นายศิลป์ชัย  รามณีย์  ปลัดจังหวัดพัทลุง   นายคมสันต์ นิลยองตระกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง  นางนาที  รัชกิจประการ   ร่วมแถลงข่าว จัดแข่งขันว่าว ในงาน รับลม ชมเล แลว่าว เล่นลม

           เชื่อมสัมพันธ์ภาคใต้ ในระหว่างวันที่ 29 -30 เมษายน 2561 ณ สนามบ้านคลอง-กระอาน ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุงซึ่งทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ อบต.นาปะขอ และ อำเภอบางแก้ว  กำหนดจัดขึ้น

         โดยมีกิจกรรมการแข่งขันว่าว ชิงเงินรางวัลร่วม 1 แสนบาท ทั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีการเล่นว่าว และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 รุ่น

        คือ รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ การแข่งขันทั้ง 2 รุ่น แบ่งรุ่นละ 4 ประเภท คือ การแข่งขันว่าวขึ้นสูง การแข่งขันว่าวสวยงาม การแข่งขันว่าวความคิดสร้างสรรค์ และการแข่งขันว่าวเสียงดังกังวาน

         โดยว่าวที่เข้าร่วมแข่งขันทุกชนิด ต้องทำมาจากไม่ไผ่ และติดกระดาษเท่านั้น ส่วนรางวัลชนะเลิศแต่ละรุ่น จะได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล, รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

       เปิดรับสมัครในวันที่ 29 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สนามแข่งขัน หรือ สมัครได้ที่ โทร.090-983-7178

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น