จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.5/หน.คณะทำงานฯที่.1 เป็นประธานการประชุมเตรียมการวางศิลาฤกษ์ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.ธารโต ตามโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"


   พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.5/หน.คณะทำงานฯที่.1 เป็นประธานการประชุมเตรียมการวางศิลาฤกษ์  สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.ธารโต ตามโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"


        เมื่อวันที่  26 เม.ย.61เวลา 11.00น. พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.5/หน.คณะทำงานฯที่.1 เป็นประธานการประชุมเตรียมการวางศิลาฤกษ์  สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.ธารโต ตามโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ณ ห้องประชุมดาหลา ที่ว่าการอำเภอธารโต และ ตรวจพื้นที่การวางศิลาฤกษ์ 

          บริเวณหน้าฟาร์มตัวอย่างฯ ธารโต กล่าวโดยสรุป กระทำพิธีวางศิลาฤกษ์ ใน วันเสาร์ ที่ 5 พ.ค.61 เวลา 0909 โดยเชิญ พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4 / ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น