จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561

กระบี่ เป็นเจ้าภาพ ประชุมสรุปงาน และถอดบทเรียน โครงการหนุนเสริมกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ก้าวต่อไป (Next PLC) 4 จังหวัด


กระบี่ เป็นเจ้าภาพ ประชุมสรุปงาน และถอดบทเรียน  โครงการหนุนเสริมกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  ก้าวต่อไป (Next PLC) 4 จังหวัด


     เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่  โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท  อำเภอเมืองกระบี่   นายบำรุง  ฤทธิรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปงาน และถอดบทเรียนเกี่ยวกับกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) : PLC ก้าวต่อไป (Next PLC)    4 จังหวัด ประกอบด้วย  กระบี่  สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และนครราชสีมา

     เพื่อจัดระบบกลไกการหนุนเสริมในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพในโรงเรียน 3 ประเภท ได้แก่ โรงเรียนต้นแกร่ง (Experience/Excellence) คือ โรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  โรงเรียนต้นกล้า (Nurture) คือ โรงเรียนที่กำลังสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ  และโรงเรียนตั้งใจเพาะ (New) คือ โรงเรียนใหม่ที่มีความตั้งใจสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โดยมี  รศ.ดร.บังอร  เสรีรัตน์  พร้อมคณะจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)   เป็นทีมงานเสริมเติมพลัง

    ทั้งนี้  ในส่วนของจังหวัดกระบี่ เป็นโรงเรียนตั้งใจเพาะทั้ง 11 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลกระบี่  บ้านห้วยเสียด  บ้านคลองหิน (อ่าวลึก) บ้านนานอก บ้านหนองจิก บ้านคลองยวน บ้านปากหยา บ้านดินนา เทศบาล 3 (ท่าแดง) โภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ และโชคชัยกระบี่    สำหรับ ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ PLC เป็นแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยใช้พลังและวัฒนธรรมการร่วมมือร่วมใจของครู ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สมัชชาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสภาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน ที่เริ่มต้นตระหนักรู้ และการพัฒนางาน  ซึ่งการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพในโรงเรียนให้ยั่งยืน ต้องใช้เวลาและทำงานอย่างต่อเนื่อง 


      ทั้งการสร้างความเข้าใจแนวคิด แนวทางในการทำงาน  การฝึกทักษะสำคัญ  การเยี่ยมชมหนุนเสริมเติมพลังการทำงานที่หน้างานและใช้เป็นโอกาสสำคัญในการเติมเต็มความรู้ ทักษะการทำงาน และถอดบทเรียนสู่การทำงานในโอกาสต่อไป รวมถึงการจัดให้มีเวทีหรือโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมไปกับการฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงาน (On the job training) โดยเฉพาะการเรียนรู้ร่วมกันกับพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ทางการศึกษาคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือ เพื่อช่วยให้ครูสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพได้อย่างยั่งยืน

ขอบคุณข้อมูลภาพ/ข่าว/กระบี่
ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น