โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

วันคนพิการสากลจังหวัดสงขลาการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน


วันคนพิการสากลจังหวัดสงขลาการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน


       วันที่ 15 มีนาคม     2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา สืบเนื่องจากองค์กานสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่  3 ธันวาคม ของทุกปี

         เป็นวันคนพิการสากลเพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการและเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก 

         ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ และความพิการให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม

ขอบคุณภาพ/ข่าว/โก๋ปากพนัง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น