จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

สำนักงาน กสทช. เดินสายพบสื่อมวลชนภาคใต้ ประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนผู้ใช้บริการด้วยระบบตรวจสอบอัตลักษณ์


     สำนักงาน กสทช. เดินสายพบสื่อมวลชนภาคใต้ ประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนผู้ใช้บริการด้วยระบบตรวจสอบอัตลักษณ์


         เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 นางสาวจิตสภา ศรีประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( สำนักงาน กสทช.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานกสทช.

          ได้ออกประกาศและแจ้งไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่(โอเปอเรเตอร์)ทุกรายให้จัดทำระบบการลงทะเบียนผู้ใช้บริการด้วยระบบการตรวจสอบอัตลักษณ์ ทั้งการตรวจสอบใบหน้าหรือสแกนลายนิ้วมือ 

           โดยกำหนดให้เริ่นใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยเริ่มให้บริการลงทะเบียนเฉพาะระบบเติมเงินด้วยวิธีอัตลักษณ์ ทั้งระบบเติมเงินและระบบรายเดือน ณ จุดให้บริการทั้งหมดกว่า 55,000 จุด ทั่วประเทศ ตัวแทนจำหน่าย เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ

            การลงทะเบียนชิมการ์ดด้วยวิธี 2 แชะอัตลักษณ์ จะปกป้องผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยป้องกันการปลอมแปลงการลงทะเบียนชิมการ์ด โดยเฉพาะการทำธุรกรรมทางการเงินโดยใช้โทรศัพท์มือถือ ที่ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือเป็นเลขอ้างอิง หรือการแอบอ้างนำบัตรประชาชนของผู้อื่นไปลงทะเบียนชิมการ์ดและนำใช้ในทางมิชอบ 

           สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ถูกแอบอ้าง โดยจะมีการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลก่อนการลงทะเบียนและเปิดใช้งาน ซึ่งข้อมูลของท่านจะได้รับกาดูแลอย่างปลอดภัยโดยจะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือและข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่จุดบริการ ผู้ที่ชื้อชิมการ์ดใหม่ทั้งแบบเติมเงินและแบบรายเดือนที่ผ่านการตรวจสอบอัตลักษณ์ แล้ว ระบบจะทำการลงทะเบียนโดยส่งข้อมูลตรไปยังฐานข้อมูลกลางเพือเปิดใช้งานชิมการ์ดและจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการทันทีโดยผู้ให้บริการมีหน้าที่ดูแลและเก็บรักษาข้อมูลตามกฎหมาย

ขอบคุณภาพ/ข่าว/ โก๋ปากพนัง

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น