จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ติดตามโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ติดตามโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง

เมื่อวันท24 มีนาคม 2561 นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่วัดน้ำรอบ หมู่ที่ 4 บ้านเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ประชุมคณะกรรมการชุมชนต้นแบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมู่ที่ 4 บ้านเขาดิน หมู่ที่ 8 บ้านเขาวัวพลัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    เพื่อรวบรวมผลงานและโครงพัฒนาชุมชนริมลำน้ำตามโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะและปัญหาของโครงการนำไปแก้ไขและสนับสนุนงบประมาณ


        ในปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ทำโครงการดังกล่าวขึ้น 4 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเขาพนม 2 แห่งแล้วเสร็จ 1 แห่ง เป็นฝายมีชีวิตคลองพอถาก บ้านเขาดิน ตำบล.หน้าเขา และอำเภออ่าวลึก 2 แห่งแล้วเสร็จ 1 แห่ง เป็นฝายมีชีวิตบ้านคลองสะพานไม้แก่น ตำบลอ่าวลึกเหนือ ส่วนอีก 2 โครงการที่จะดำเนินการในเร็วๆนี้คือ ฝายคลองบ้านกลาง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก และฝายคลองอ่าวลำแพน หมู่ที่ 8 บ้านเขาวัวพลัดตำบลหน้าเขา อ.เขาพนม


         ซึ่งนายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะดูโครงการฝายคลองพอถาก บ้านเขาดิน ตำบลหน้าเขา อำเภออำเขาพนม ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและไปดูพื้นที่ที่จะก่อสร้างฝายคลองอ่าวลำแพน บ้านเขาวัวพลัด ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่


         โอกาสนี้นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีทำได้ดำเนินโครงการ ลำน้ำแห่งชีวิต จังหวัดละ 1 โครงการ เพื่อถวายเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในเดือนกรกฎาคมนี้ จึงได้ลงมาที่ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เรื่องของฝายมีชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนสองลำน้ำที่อยู่สองฝั่งคลอง ในเรื่องของเกษตรกรรม น้ำกินน้ำใช้ ในหน้าแล้งจะมีน้ำใช้ ในหน้าน้ำหลากน้ำก็จะไม่ท่วม

         โดยได้ความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานร่วมกับทางชุมชน โดยโครงการนี้รัฐบาลเน้นในเรื่องของจิตอาสา เรื่องของการมีส่วนร่วมต้องการให้จิตอาสาภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผลลัพธ์จากการทำสิ่งที่มีประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนต่อไป

ขอบคุณข้อมูลภาพ/ข่าว/กระบี่
ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น