จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 5-8 มี.ค. 2561
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 5-8 มี.ค. 2561


      เมื่อวันที่  5 มี.ค.61 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส สงขลา พัทลุง และ ตรัง . ระหว่างวันที่ 5-8 มี.ค.61 โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ  สนาม ฮ.พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อ.เมือง จว.น.ธ.


      
 ต่อมา เวลา17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์สินค้าร้านภูฟ้า ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จังหวัดนราธิวาส  โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เฝ้าฯ รับเสด็จ

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...