จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561

สงขลา พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห./รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ เดินทางมาปฎิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ให้การต้อนรับสงขลา พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห./รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ เดินทางมาปฎิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค ให้การต้อนรับ 


    

   เมื่อ วันที่28 มี.ค.61เวลา10.00 น.พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห./รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ เดินทางมาปฎิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น