จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

โรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) จับมือ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการปลูกป่าพัฒนาที่ดิน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


โรงไฟฟ้าแก่งคอย 2   กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) จับมือ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  โครงการปลูกป่าพัฒนาที่ดิน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


           โรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 กลุ่มบริษัทกัลฟ์ นำโดย นายสมโชค เณรศรี ผู้จัดการโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2  และ นายหัสดินทร์ อุ่นพิกุล ผู้จัดการโรงไฟฟ้าตลิ่งชัน พร้อมด้วยพนักงานโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ทำพิธีมอบปุ๋ยหมักชีวภาพจากเถ้าการเผาชีวมวลซึ่งผลิตโดยโรงไฟฟ้ากัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด 

           มอบให้กับ  รศ. ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในกิจกรรมปลูกป่าของ ศูนย์วิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ ใน โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์ ในพื้นที่  อ. แก่งคอย จ. สระบุรี เพื่อฟื้นฟูที่ดิน สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศ ของชุมชน ซึ่งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพนักงานโรงไฟฟ้าฯ จำนวนมาก ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันเปิดโครงการฯ 


            นายสมโชค เณรศรี  ผู้จัดการโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2   กล่าวว่า  โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ มีนโยบายชัดเจนในการดูแลรักษา ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และ ภาคประชาชน ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน และกิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนอกจากเราจะผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศแล้ว โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทกัลฟ์ ยังมีการดำเนินงานด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

             เช่น การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดทำแปลงทดลองด้านการเกษตร การทำนาอินทรีย์ การร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง การส่งเสริมอาชีพชุมชน ฯลฯ   สำหรับ กิจกรรมนี้ เราได้นำ ปุ๋ยหมักชีวภาพจาก โรงไฟฟ้ากัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด  ซึ่งได้มาจากขี้เถ้าที่เหลือจากการเผาไม้ยางหรือชีวมวลจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าฯ นำมาวิจัยพัฒนาร่วมกับหน่วยงานวิชาการ

             โดยการนำมาผสมกับอินทรีย์วัตถุ และธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเติบโตของพืช ผ่านการหมักประมาณ 2 เดือน จนเป็นปุ๋ยชีวภาพที่มีคุณภาพ ให้บริการกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้นำปุ๋ยชีวภาพนี้มอบให้กับกิจกรรมปลูกป่าในวันนี้

         

   และ เป็นนโยบายและกิจกรรมที่บริษัทฯได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพราะเราตระหนักว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ที่ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม และ การดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล และ ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นเจตนารมย์ที่เรายึดมั่น และเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญขององค์กร ครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น