จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

นราธิวาส นายอำเภอรือเสาะให้โอวาท ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ย้ำ!ยึดหลักในเรื่องกฎหมาย เริ่มต้นดี ก็ดี ศึกษาองค์กร ศึกษาพื้นที่ มีความเข้าใจต่อประชาชน วัฒนธรรม ประเพณี ชนชาติ ภาษา และศาสนา (ชมคลิป)

นราธิวาส นายอำเภอรือเสาะให้โอวาท ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ย้ำ!ยึดหลักในเรื่องกฎหมาย เริ่มต้นดี ก็ดี ศึกษาองค์กร  ศึกษาพื้นที่ มีความเข้าใจต่อประชาชน วัฒนธรรม ประเพณี ชนชาติ ภาษา และศาสนา (ชมคลิป)


  ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ / ภาพข่าว


   

  เมื่อวันที่5  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา นายวิชาญ  ชัยเศรษฐ์ สัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ มอบโอวาทสร้างขวัญกำลังใจการปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นที่บรรจุใหม่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต.ในพื้นที่อำเภอรือเสาะ ณ ห้องประชุมบึงบัวบากง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

โดยมีนายซำชูดิน  กอแล ท้องถิ่นอำเภอรือเสาะ  กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง นายประพฤกษ์ นิลโมทย์ปลัดเทศบาลตำบลรือเสาะ นายสุกรี  ฮูลูสาและ ปลัดอบต.บาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส กล่าวแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ


  ตามที่จังหวัดนราธิวาส แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบรรจุ บุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น โดยบรรจุรอบแรกเมื่อวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 19 คน ในพื้นที่อำเภอรือเสาะ
     ในการนี้ เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจแก่บุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอรือเสาะ และเป็นไปตามนโยบายของจังหวัดนราธิวาส
    


   ทางอำเภอรือเสาะ จึงได้ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นที่บรรจุใหม่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับมอบนโยบายการทำงานบูรณการร่วมกันกับนายอำเภอรือเสาะ


       จากนั้น นายอำเภอรือเสาะ  กล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นที่บรรจุใหม่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต.ในพื้นที่อำเภอรือเสาะ อย่างเป็นทางการ ทุกคนในที่นี้เป็นคนเก่ง ที่มีความสามารถผ่านการสอบแข่งขันได้


     


  ทั้งนี้ นายอำเภอรือเสาะได้กล่าวเน้นในเรื่องของความห่วงใยเรื่องของความปลอดภัยพร้อมให้กำลังใจในการทำงาน  ยังมอบ วิธีคิด การทำงาน งานคือ หลักชีวิตของตนเอง เพื่อตอบสนองภารกิจ ให้กับการแก้ไขปัญหาของประชาชน โดยย้ำว่า  ยึดหลักในเรื่องกฎหมาย เริ่มต้นดี ก็ดี ศึกษาองค์กร  ศึกษาพื้นที่ มีความเข้าใจต่อประชาชน วัฒนธรรม ประเพณี ชนชาติ ภาษา และศาสนา งานในหน้าที่ ต้องเชื่อมโยงบูรณาการให้ได้ เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน


0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...