จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผทพ.ของรัฐบาล/ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายไทย-พุทธ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา

พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผทพ.ของรัฐบาล/ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายไทย-พุทธ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา เมื่อ 5 ก.พ.61, เวลา 1330, พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผทพ.ของรัฐบาล/ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายไทย-พุทธ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมี พระคมกรี เตชวโร, พ.อ.สุธรรม กังแฮ รอง.ผอ.สมศ(3) ,แกนนำชุมชนไทยพุทธในพื้นที่ 3 จชต.และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม ณ บ้านพักรับรอง ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จว.ป.น. โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้


1.เพื่อติดตามความคืบหน้าและประสานงาน ตามแผนงานการขับเคลื่อนของเครือข่ายไทยพุทธ จชต.
2.เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาเครื่อข่ายไทย-พุทธ จชต.
- ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย
- ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือ
- ด้านประชากร

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต. ประกอบด้วย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน,การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และหนุนเสริมการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ พร้อมกันนี้ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทางสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต. จำนวน 5 เครื่องเพื่อใช้ในสำนักงานต่อไป

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...