จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานมอบทุนการศึกษาเสริมสร้างทายาทตาดีกา


        

  ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานมอบทุนการศึกษาเสริมสร้างทายาทตาดีกา 

ณ หอประชุม โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส พลเอกชินวัฒน์ แม้นเดช ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ มอบทุนการศึกษาเสริมสร้างทายาทตาดีกา

           โดยมี พันเอก ภานุมาศ คล้ายมงคล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม ให้การต้อนรับ

          โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรสามัญและหลักสูตรศาสนาควบคู่กันตามความต้องการของชุมชนที่ต้องการเรียนศาสนาควบคู่สามัญเหมือนกับโรงเรียนเอกชนและเป็นการแก้ไขปัญหานักเรียนลดลงจากเดิม 800 คน เหลือ 300 คน ภายในระยะ 3-5 ปี ผู้ปกครองส่วนใหญ่นิยมให้บุตรหลานไปเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมได้เปิดสอนศาสนาในระดับกลาง (มูตะวัซซีเฏาะฮ์) เทียบกับชั้น ม. 1-3 และระดับสูง (ซานะวีย์) เทียบระดับ ม.4-6 ซึ่งการปรับหลักสูตรทำใ
ห้ได้รับการตอบรับที่ดี มีนักเรียนเข้ามาเรียนเพิ่มปีละประมาณ 100 คน ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 920 คน

        กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ พิธีมอบทุนทายาทตาดีกา มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงพลังแห่งความภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบาย สร้างโอกาสทางการศึกษา การอยู่ร่วมกันในสังคม ตามประเพณี และวัฒนธรรมอย่างสันติสุข


         กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อในวันนี้มีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ทุนแรกเข้า จำนวน 16 ทุน และมอบให้นักเรียนไทยพุทธ จำนวน 9 ทุน ทุนปกติ จำนวน 5 ทุน มอบให้นักเรียนยากจนผู้ปกครองเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จำนวน 70 ทุน และทุนน้ำท่วม ทุนผู้ประสบภัย จำนวน 62 ทุน ทุนภูมิทายาท จำนวน 12 ทุน ทุนยังชีพ จำนวน 4 ทุน และทุนทายาทตาดีกา จำนวน 36 ทุน รวมผู้ได้รับทุนในครั้งนี้ จำนวน 254 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 418,000 บาท   2. กิจกรรมการเปิดโครงการทายาทตาดีกา 

      ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)โดยเป็นโครงการที่เปิดให้นักเรียนจิตอาสาสมัครเป็นครูน้องๆ นักเรียนในศูนย์ตาดีกามัสยิด จำนวน 28 แห่ง สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในชุมชนว่านักเรียนที่เรียนในโรงเรียนของรัฐมีความรู้ไม่ด้อยกว่าสถาบันการศึกษาเอกชน และได้อบรมนักเรียนถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในศูนย์ตาดีกาประจำมัสยิด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา และพร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 36 คน อีกด้วย

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...