จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผบ.ฉก.ทพ.33 พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่บ้านบือแนลาแล ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4/ผู้แทนพิเศษรัฐบาล และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบือแนลาแล"

       ผบ.ฉก.ทพ.33 พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่บ้านบือแนลาแล ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.มณี  จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4/ผู้แทนพิเศษรัฐบาล และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบือแนลาแล"       เมื่อ 28 ก.พ.61 เวลา 09.00 น. พ.อ.ธีระยุทธ์  สายยืด ผบ.ฉก.ทพ.33 พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่บ้านบือแนลาแล ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.มณี  จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4/ผู้แทนพิเศษรัฐบาล และคณะฯ 

       ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบือแนลาแล พร้อมทั้งมอบงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง และมอบอุปกรณ์สื่อสาร (วิทยุเครื่องแดง) จำนวน 22 เครื่อง 

       พร้อมอุปกรณ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท ให้กับชุมชนไทยพุทธกลุ่มเสี่ยงบ้านบือแนลาแล ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ.บือแนลาแล  ม.2 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...