จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สตูล พันเอกนิคม ทองอินทร์แก้วเปิดโครงการฝึกอบรม จัดตั้งเครือค่ายเยาวชนชายแดนต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561

สตูล พันเอกนิคม ทองอินทร์แก้วเปิดโครงการฝึกอบรม จัดตั้งเครือค่ายเยาวชนชายแดนต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561

        เมื่อวันที่24 ก.พ. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 22 ก.พ.61ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตู พ.อ.นิคม ทองอินทร์แก้ว ผบ.ร.5 พัน.2 ผู้แทน ผบ.ฉก.ร.5 กกล.เทพสตรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม จัดตั้งเครือค่ายเยาวชนชายแดนต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 โดย ร.ท.ประยูร เพ็ชรหิน ผบ.มว.ปล.ที่3 ร้อย.ร.5021 ที่ห้องประชุมโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล ผุ้รับผิดชอบให้การจัดการฝึกอบรมในพื้นที่ จ.สตูล


         โดยการดำเนินการฝึกอบรมและจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนชายแดนต้านยาเสพติดตามนโยบายของกองทัพบก เน้นการปลูกฝังเยาวชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนให้ตระหนักรู้ถึงโทษ พิษภัย ยาเสพติด และรู้จักวิธีป้องกันเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนของกองทัพบกด้วยการให้มีการป้องกันเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

        และเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนของกองทัพบก ด้วยการให้มีการป้องกัน เพื่อให้เยาวชนมีความรักสามัคคีและช่วยกันรณรงค์ต่อต้านไม่ให้ยาเสพติดมาแพร่ระบาดในหมู่บ้าน ชุมชน สถาบันการศึกษา เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนในอนาคต

        ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 รับผิดชอบการปฏิบัติงานป้องกันชายแดนไทย-มาเลเซีย ได้กำหนดมาตรการที่สำคัญเกี่ยวกับยาเสพติดได้แก่ด้านการปราบปราม มีการติดตามจับกุมผู้จำหน่ายติดตามจับกุมผู้ลักลอบนำเข้า ตลอดจนประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน

         เพื่อหารือวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันอีกมาตรการที่สำคัญ คือการสร้างเครือข่ายเยาวชนชายแดนต้านยาเสพติดในวันนี้ โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนและขยายเครือข่ายไปถึงครอบครัวชุมชน
โรงเรียน


  ขอบคุณนิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...