จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ น (หลังเคารพธงชาติ ) ทางรายการได้จัดพิมพ์ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาจีน เพื่อให้คนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยและคนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ต่างประเทศ (ชมคลิป)


 ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ น (หลังเคารพธงชาติ ) ทางรายการได้จัดพิมพ์ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาจีน เพื่อให้คนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยและคนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ต่างประเทศ  (ชมคลิป)
http://www.thailianwang.com/xinwen/m14218/1
 ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน 
    ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ น (หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
   ทางรายการได้จัดพิมพ์ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาจีน เพื่อให้คนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยและคนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ต่างประเทศ
 ได้รับข่าวสารของรายการคืนคุณให้แผ่นดิน อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำ
   จึงเรียนมาเพื่อทราบ
   ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...