จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ส่งเสริมการตัดเย็บเสื้อผ้าสำหรับแม่บ้านสมัยนิยมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตที่มั่นคง


วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ส่งเสริมการตัดเย็บเสื้อผ้าสำหรับแม่บ้านสมัยนิยมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตที่มั่นคง


 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส จัดฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีสมัยนิยมให้กับแม่กลุ่มแม่บ้านบ้านเจ๊ะเหม ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเจ๊ะเหม หมู่ 3 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 30 คน

 นายสาคร ปานจีน หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ได้กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตจึงได้จัดฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีสมัยนิยมขึ้นมาเพื่อให้กลุ่มแม่บ้านได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์


  พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมนำกลับไปใช้งานและสามารถสร้างเป็นอาชีพเพิ่มเติมได้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้นางซาเราะห์แวฮะ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยมมาเป็นวิทยากร โดยการจัดอบรมนั้นได้เริ่มสอนตั้งแต่การออกแบบเสื้อจนถึงได้ตัวเสื้อออกมา


  ด้านนางสาวซูไบดะห์ หะยีมะ ตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรมได้กล่าวว่า ขอบคุณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ให้โอกาสมาอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าอบรมพอมีความรู้พื้นฐานในการซ่อมแซมเสื้อผ้ามาบ้างเล็กน้อยแต่ไม่สามารถตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าได้ 

การได้มีโอกาสอบรมในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะทำให้สามารถตัดเย็บเสื้อผ้าได้เอง สามารถลดค่าใช้จ่ายในการตัดเย็บเสื้อผ้าและยังช่วยเพิ่มรายได้จากการรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าในช่วงเทศกาลต่างๆได้อีกด้วย เช่น เทศกาลวันฮารีรายอ เทศกาลตรุสจีน เป็นต้น

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...