จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2561

ชีวิตกับเวลาที่ต้องบันทึก...ในความทรงจำ

ชีวิตกับเวลาที่ต้องบันทึก...ในความทรงจำ


โดย..ประพันธ์ ฤทธิวงศ์


         การเขียนไดอารี่ เป็นการบันทึกเรื่องราวประจำวันต่างๆ ที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ อาจจะมีทั้งเรื่องดี ร้าย สุข ทุกข์ เหงา เศร้า แตกต่างกันไปในแต่ละวัน ไดอารี่ถือเป็นเรื่องส่วน ตัว แต่ก็แล้วแต่เจ้าของด้วยว่า อยากให้เป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องสาธารณะ พร้อมกับปากกาสมุดบันทึก ซึ่งตลอดระยะเวลา20 กว่าปี ที่ผมจะต้องมีสมุดไดอารี่เขียนบันทึก 1 เล่มต่อปี ในการดำเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา

        สิ่งที่เหลือคือความทรงจำ จากประสบการณ์ชีวิตในอดีต เป็นส่งที่ยังคงเหลืออยู่ ชีวิตก็ต้องก้าวไปข้างหน้าต่อไป ความทรงจำที่ดีคือเป็นกำลังใจที่มีพลังอันยิ่งใหญ่ ที่จะเป็นเครื่องเตือนใจที่เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับจิตใจ ทำให้เรียนรู้ตลอดเวลาและตลอดชีวิตเพื่อสร้างสมความทรงจำที่ดีต่อไป


       ในโอกาสนี้ก็ต้องก็ต้องขอขอบพระคุณสรรเสริญ  พัวพิริยพันธ์ และคุณสมจิตร  หล่อตระกูล  เจ้าของร้านเครื่องเขียนพจนาแห่งเมืองรือเสาะที่ได้มอบสมุดไดอารี่ เป็นกำลังใจ..ที่ให้เป็นของขวัญปีใหม่ 2561 ความวางเปล่าของกระดาษแต่ก็มีคุณค่าในการบันทึกอักษรทุกตัวตลอดปี ที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ และเป็นบทเรียน สร้างสะสมในความ ทรงจำที่จะให้ดำเนินชีวิตที่ดีต่อไป

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...