จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561

ปัตตานี พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. เดินทางไปเยี่ยมพบปะ รับฟังปัญหา และเป็นประธานเปิดการฝึกทบทวนพิเศษ กองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน 2 กองพัน เพื่อดำรงขีดความสามารถในการป้องกันตนเองและหมู่บ้าน


 ปัตตานี พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. เดินทางไปเยี่ยมพบปะ รับฟังปัญหา และเป็นประธานเปิดการฝึกทบทวนพิเศษ กองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน 2 กองพัน เพื่อดำรงขีดความสามารถในการป้องกันตนเองและหมู่บ้าน 


เมื่อวันที่  20 ม.ค.61 เช้า พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. เดินทางไปเยี่ยมพบปะ รับฟังปัญหา และเป็นประธานเปิดการฝึกทบทวนพิเศษ กองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน 2 กองพัน เพื่อดำรงขีดความสามารถในการป้องกันตนเองและหมู่บ้าน / ...พันอรบ.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา.. 


มีสมาชิก อรบ. เข้าร่วมการฝึกทั้งสิ้น 120 คน ณ วัดบ่อหิน ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา ....กองพันมายอ-ทุ่งยางแดง อ.มายอ จ.ปัตตานี มีสมาชิกเข้าร่วมการฝึก 120 คน ณ วัดประเวศน์ภูผา(วัดบ้านตรัง) ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...