จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

โครงการ "พาคนกลับบ้าน" ให้ผู้เห็นต่างกลับเข้ามาพูดคุยกลับมาสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

โครงการ "พาคนกลับบ้าน" ให้ผู้เห็นต่างกลับเข้ามาพูดคุยกลับมาสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน


ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ระบุ โครงการ "พาคนกลับบ้าน" เสมือนเป็นสะพานก้าวข้ามความขัดแย้ง ให้ผู้เห็นต่างกลับเข้ามาพูดคุยและแสดงตนกับเจ้าหน้าที่รัฐ กลับมาสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน พร้อมเผยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เตรียมจัดกิจกรรม "คืนความรักสู่ครอบครัว" ตามโครงการ "พาคนกลับบ้าน" ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้

พลตรี สมพล ปานกุล รองแม่ทัพน้อยที่ 4/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวในรายการใต้สันติสุข ทาง สวท.นราธิวาส ถึงการจัดกิจกรรม "คืนความรักสู่ครอบครัว" ตามโครงการพาคนกลับบ้าน ว่า โครงการ "พาคนกลับบ้าน" เป็นโครงการที่จัดตั้งมานานแล้ว เดิมใช้ชื่อว่า "สานใจสู่สันติ" ซึ่งโครงการนี้ต้องการที่จะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนได้เข้าใจ และเรียกร้องหรือเชิญชวนให้ผู้เห็นต่างกลับเข้ามาพูดคุย และแสดงตนกับเจ้าหน้าที่รัฐ เหมือนเป็นสะพานเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้ง

ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับความสนใจ และมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก ผู้เห็นต่างบางส่วนสามารถมีวิชาชีพติดตัวและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการลดความหวาดระแวง แสดงความจริงใจจากภาครัฐ และปลดพันธะทางกฎหมายทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ช่วงปี 2555-2559 ทางแม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้จัดกิจกรรม "คืนคนดี สู่สังคม" หรือ Set Zero ส่วนในช่วงปี 2560-2561 มีตัวเลขบัญชีของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเพิ่งมารายงานตัวใหม่ ประมาณ 200 คน ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หรือ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จึงได้มีนโยบายให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพาคนกลับบ้าน ประจำปี 2561

โดยให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงตัวจริงยุติการเคลื่อนไหวก่อเหตุ ตัดสินใจนำอาวุธปืนและยุทธภัณฑ์รายงานตัวเข้าโครงการฯ กลับมาสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน และร่วมกิจกรรม "คืนความรักสู่ครอบครัว" ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ที่ศาลาพิณประเสริฐ กอ.รมนร.ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิริธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี


ทั้งนี้การจัดกิจกรรม "คืนความรักสู่ครอบครัว" ได้รับเกียรติจากพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานในพิธี พร้อมพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงาน เช่น หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส จัดนิทรรศการการติดตามควบคุมเมื่อกลับไปสู่ภูมิลำเนา ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดนิทรรศการการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย กรณีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วไม่สามารถกลับบ้านได้ อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดนิทรรศการการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ และบ้านสันติสุข เป็นต้น

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...