จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561

จังหวัดกระบี่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (ชมคลิป)

จังหวัดกระบี่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (ชมคลิป)

 วันนี้ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่           เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมอ่านสาร ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย  ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์  เผือกผ่อง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมโภช โชติชูช่วง    ปลัดจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกว่า 500  คน


  จังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี  ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเอง มีความรู้ มีความสุข กับกิจกรรมที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยคำขวัญวันเด็กปีนี้ของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา    “ รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี ” นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็ก จำนวน 30 ทุน

กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมทักษะในด้านต่างๆ มาสร้างเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน อาทิ    ชมชุดการแสดงจากน้องๆ เล่นเกมส์ชิงรางวัลต่างๆ กิจกรรมผู้ว่าฯ น้อย  และมีการบริการทำบัตรประชาชนให้กับเด็กๆ พร้อมทั้งมีอาหาร ไอศกรีม ขนม และเครื่องดื่มบริการตลอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในงานวันเด็กครั้งนี้ด้วย

วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่รัฐบาลไทยกำหนดไว้ คือ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก

 และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

ขอบคุณข้อมูลภาพ/ข่าว/กระบี่

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...