จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561

กระบี่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรมพุทธศักราช 2561(ชมคลิป)

กระบี่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรมพุทธศักราช 2561(ชมคลิป)


       พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 ภายใต้บรรยากาศที่เรียบง่ายสงบสุขร่มเย็นและเป็นกุศลอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

        เพื่อให้ศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมสวดมนต์อธิษฐานขอพรพร้อมกันทั่วประเทศ และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ด้วยมิติศาสนา อันเป็นการเสริมมงคลให้กับชีวิตครอบครัวและประเทศชาติ ซึ่งนำความสุขที่แท้จริงมาสู่คนไทยโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมในมิติทางศาสนาสืบสานวิถีไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน

        สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ในครั้งนี้มี สวดมนต์ฟังเทศน์ ฟังธรรม และลั่นฆ้องชัย ต้อนรับปีใหม่โดยมีประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก         โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ และคณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ เห็นว่าในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ควรมีการส่งเสริมให้คนไทยโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกระบี่


        ได้มีโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลแบบเรียบง่ายสงบสุขเป็นกุศลอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยประหยัดและปลอดอบายมุข โดยใช้มิติทางศาสนาที่มุ่งเน้นให้ทำความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ซึ่งก็มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีกันแน่นเต็มศาลา

ขอบคุณข้อมูลภาพ/ข่าว/จ.กระบี่

ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...