จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ปัตตานี เกิดอัศจรรย์ พระอาทิตย์ทรงกลดชั่วระยะเวลาหน่ึง ก่อนที้เมฆจะมาบัง

  ปัตตานี เกิดอัศจรรย์ พระอาทิตย์ทรงกลดชั่วระยะเวลาหน่ึง ก่อนที้เมฆจะมาบัง
      เมื่อ 19 ธ.ค.60 เวล) 09.09 น.   ขณะที่ ผอ.รมน.ภาค 4 / มทภ.4 ทำพิธีบวงทรวงอนุสาวรีย์กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร ต.ตุยง อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี 


   ภาพพระอาทิตย์ ถ่ายโดย ปลัดดำ อ.หนองจิก ครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น