จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

นายนิรันดร์ ทองคำ ผู้จัดการบริษัทหาดทิพย์ จำกัด(มหาชน)สาขาจังหวัดนราธิวาสตัวแทนร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทหาดทิพย์ จำกัด(มหาชน มอบเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐.บาทพร้อมน้ำอัดลม มูลค่ารวมทั้งสิ้น ๑๔,๒๒๐.บาท ให้กับวัดทรายทอง     นายนิรันดร์ ทองคำ ผู้จัดการบริษัทหาดทิพย์ จำกัด(มหาชน)สาขาจังหวัดนราธิวาสตัวแทนร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทหาดทิพย์ จำกัด(มหาชน มอบเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐.บาทพร้อมน้ำอัดลม มูลค่ารวมทั้งสิ้น ๑๔,๒๒๐.บาท ให้กับวัดทรายทอง 

     เมื่อวันที่  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๒๐ น.นายนิรันดร์ ทองคำ ผู้จัดการบริษัทหาดทิพย์ จำกัด(มหาชน)สาขาจังหวัดนราธิวาสตัวแทนร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทหาดทิพย์ จำกัด(มหาชน)มอบเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐.บาทพร้อมน้ำอัดลมขนาด ๑.๒๕ ลิตรโค้ก แฟนต้า สไปรท์จำนวน๑๐ลังมูลค่า ๓,๐๒๐ บาทและน้ำดื่มน้ำทิพย์จำนวน ๒๐ แพคมูลค่า ๑,๒๐๐.บาทรวมทั้งสิ้น ๑๔,๒๒๐.บาทให้กับวัดทรายทอง(บากง)โดยมีนายอนุชิต ช่วยบำรุงและด.ต.ณรงค์ เสนแก้วเป็นตัวแทนรับมอบเพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารรักแผ่นดินรัชกาลที่ ๙ ที่วัดทรายทอง หมู่ที่6 บ้านบากง ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

       วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างใช้เป็นอาคารประดิษฐานรูปหล่อ
-สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
-สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและ
-กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

      เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวไทยพุทธในพื้นที่และสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนาของวัดทรายทอง(บากง) อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

        ขออานุภาพของคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขศิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลและสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการเทอญ.

  วัดทรายทอง(บากง)

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...