จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้ลงพื้นที่เพื่อบันทึกเทปฝายมีชีวิต วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้ลงพื้นที่เพื่อบันทึกเทปฝายมีชีวิต วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ฝายมีชีวิต!!!!!! อำเภอธารโต จังหวัดยะลา  เพื่อนำเสนอเรื่องราว
      ฝายมีชีวิต
  ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
         กองทัพบก   กองทัพภาคที่๔กองพันทหารราบที่๑ กรมทหารราบที่ ๑๕๒    จิตอาสาและ พี่น้องประชาชนชาว   อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

   


   


@ @@ ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิตตามนโยบายของผู้บัญชาการกองทัพบก  เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา และทุกจังหวัดในประเทศไทย

   การสร้างฝายมีชีวิต มีประโยชน์อย่างมากในการ
ช่วยพี่น้องประชาชนในช่วงหน้าแล้งและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติและช่วยให้ความสมบูรณ์ในระบบนิเวศน์และช่วยแก้ไขอุทกภัยน้ำท่วมด้วย

พร้อมคำสัมภาษณ์เรื่องราว   ฝายมีชีวิตพันเอกสุรเทพ หนูแก้ว  ผู้บังคับการกรมทหารราบที่๑๕๒

    
  
 
 อย่าพลาดและติดตามเรื่องราว ฝายมีชีวิตในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Cr. หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...