จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

นราธิวาส ผบ.ทร.พร้อมภริยาแม่บ้านทหารเรือลงพื้นที่เยี่ยมกำลังพลพร้อมมอบมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค, อุปกรณ์กีฬาและเงินสนับสนุนช่วยเหลือให้กับศูนย์เด็กกำพร้าในพื้นที่รับผิดชอบ
นราธิวาส ผบ.ทร.พร้อมภริยาแม่บ้านทหารเรือลงพื้นที่เยี่ยมกำลังพลพร้อมมอบมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค, อุปกรณ์กีฬาและเงินสนับสนุนช่วยเหลือให้กับศูนย์เด็กกำพร้าในพื้นที่รับผิดชอบ            เวลา10.00น.วันที่ 13 พ.ย.60 พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ ฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ใน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้    ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

          โดยมี พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย คุณศิณีนาถ วงษาโรจน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน,นาวาเอก เลอศักดิ์       คชนันทน์ ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลข, ฝ่ายอำนวยการ, กำลังพลในสังกัด และตัวแทนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ 

          พร้อมทั้ง จัดกองเกียรติยศแสดงความเคารพเพื่อเป็นเกียรติแก่ ผู้บัญชาการทหารเรือ ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส


        จากนั้นที่ สโมสรร่มเกล้าพลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะฯ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค, อุปกรณ์กีฬา และเงินสนับสนุนช่วยเหลือให้กับศูนย์เด็กกำพร้าในพื้นที่รับผิดชอบของ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จำนวน3 แห่ง ณ สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์ ฯ

     ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...