จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

อบรมครูผู้สอนตาดีกานราธิวาส เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้


อบรมครูผู้สอนตาดีกานราธิวาส เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

        เมื่อวันที่11พ.ย.60 ที่หอประชุมบรมราชกุมาร สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานอบรมเชิงปฎิบัติการครูผู้สอนตาดีกาอำเภอเมืองนราธิวาส ตามหลักสูตรฟัรฎูอีน เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

        ตามโครงการขับเคลื่อนการมีการส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายผะกรุสี อาแว ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาอำเภอเมืองนราธิวาส ผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ประธานตาดีกาอำเภอเมือง เข้ามาร่วมงานจำนวนมาก


เนื่องจากบุคลากรของศูนย์ตาดีกายังขาดความรูความเข้าใจในการใช้หลักสูตรและการวัดประเมินผลการหลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาตาดีกาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการพัฒนายาหลักสูตร สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส จึงได้จัดโครงการพัฒนาผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ซึ่งมีระยะการอบรมจำนวน3วัน ตั้งแต่วันที่11-13พ.ย.60 โดยมีผู้บริหารศูนย์ตาดีกา จำนวน 67คน และครูผู้สอนตาดีกา จำนวน400คน รวมเป็น467คนนายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส กล่าวว่า ให้ความสำคัญของการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการศึกษาระดับพื้นฐานด้านศาสนาอิสลาม ซึ่ครูผู้สอนทุกคนในฐานะผู้ที่ทมีความรู้ด้านศาสนา หน้าที่หลักคือถ่ายทอดความรู้ด้านศาสนา ปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กนักเรียน ดังนั้น การอบรมครูผู้สอนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาทักษะการเรียนรู้การสอน เพื่อขับเคลื่อนกาสรพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)ต่อไป

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...