จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ร.พ.นราธิวาสราชนครินทร์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รวมใจภักดิ์ รักษ์พลังงาน สานปณิธานความดี ครั้งที่ 10 สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ “พระบิดาแห่งพลังงานไท


ร.พ.นราธิวาสราชนครินทร์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รวมใจภักดิ์  รักษ์พลังงาน  สานปณิธานความดี ครั้งที่ 10  สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  พระบิดาแห่งพลังงานไทย

         วันนี้ 8 พ.ย.60 เวลา 09.30 น. นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รวมใจภักดิ์  รักษ์พลังงาน  สานปณิธานความดี ครั้งที่ 10 จัดขึ้น ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส    โดยมีนายแพทย์วิชัย  วิเชียรวัฒนชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์   นายบัณฑิต  งามวัฒนศิลป์  กรรมการผู้จัดการบริษัทอินโนเวชั่น เทคโนโลยี  จำกัด นายวัฒนา  พารีศรี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ           นายสมเกียรติ  ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ    ผ.ศ.อำนาจ  ไชยชุน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นายสมปอง ขวัญเกื้อ พลังงานจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลต่างๆที่เข้าร่วมโครงการฯร่วมในพิธีจำนวนมาก

        โอกาสนี้นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  พร้อมทั้งมอบธงให้กับนายวัฒนา  พารีศรี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ในฐานะเจ้าภาพการงานโครงการฯครั้งต่อไป ท่ามกลางการแสดงความยินดีจากผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้


       นายแพทย์วิชัย  วิเชียรวัฒนชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  กล่าวว่า จากสถานการณ์ค่าสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ในปี 2556 ถึง 2558 ที่ผ่านมา พบว่ามีค่าเฉลี่ยต่อปีมากกว่า 25 ล้านบาท  ซึ่งกว่าร้อยละ  76 เกิดจากการใช้ไฟฟ้า และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเริ่มศึกษาแนวคิด การร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน และเข้าร่วมโครงการกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ในปี 2559

        เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศให้มีความยืนยาว

       สำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รวมใจภักดิ์  รักษ์พลังงาน  สานปณิธานความดี ได้จัดต่อเนื่องมาแล้ว ๙ ครั้ง ภายใต้ชื่อโครงการ ประหยัดพลังงานเพื่อในหลวง ในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ.2551  ถึง 2559 ซึ่งปีนี้โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการฯ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  พระบิดาแห่งพลังงานไทย และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ ๑๐ ผ่านการร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

       และสนับสนุนนโยบายการลดใช้พลังงานของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศให้มีการประหยัดพลังงานทั้งด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานระหว่างโรงพยาบาลและภายในกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน


         การสัมมนาครั้งที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560 ระยะเวลา 2 วัน ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายวิชาการ  การนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านการอนุรักษพลังงาน  การจัดนิทรรศการ  การออกร้านสินค้าโอทอปและการศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ปฏิบัติงานจริงอีกด้วย

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...