จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน


       เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 60  ที่ห้องประชุมภูบรรทัด บ้านหน้าเกาะบลิสฟูล รีสอร์ท อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการ ติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดขึ้น

       ทั้งนี้ ปัจจุบัน ภาพรวมอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ยังคงมีแนวโน้มสูง ซึ่งจากข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 14,000 ราย เฉลี่ยเดือนละ 1,190 ราย หรือประมาณวันละ 40 ราย สาเหตุหลักเกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ เช่น ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เมาสุราขณะขับรถ ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด และแซงรถในที่ คับขัน

     ดังนั้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ จำกัด ได้จัดทำโครงการติดตามผล การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน โดยนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผน ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อน ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ให้เกิดเป็นรูปธรรม มีเป้าหมาย และทิศทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่   ทั้งนี้ การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุ ทางถนนอย่างยั่งยืน ได้มีการประชุมสัมมนาแล้ว 9 ครั้ง ในปี 2558 โดยกระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ


      สำหรับการประชุมสัมมนา ปี 2560 ในครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง ตำรวจภูธรพัทลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขนส่งจังหวัด แขวงทางหลวง สำนักงานทางหลวงชนบท สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ มูลนิธิที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด.

 ....................................................................

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...