จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ไปรษณีย์ลำใหม่ จ.ยะลา เปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่ พร้อม จับมือกับ ศอ.บต. รองรับการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ จชต.


ไปรษณีย์ลำใหม่ จ.ยะลา เปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่ พร้อม จับมือกับ ศอ.บต. รองรับการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ จชต.


            วันนี้ ( 2 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น.) ณ ที่ทำการไปรษณีย์ลำใหม่ จ.ยะลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. มอบหมายให้ นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานพิธีเปิดอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลำใหม่ จ.ยะลา โดยมี นายมาโนช บุญสืบ ผู้ช่วยหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ จ.ยะลา รักษาการแทน หัวหน้าไปรษณีย์ จ.ยะลา  ผู้ช่วยผู้จัดการไปรษณีย์ เขต 9  ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.ยะลา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

            นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ กล่าวว่า ไปรษณีย์กับ ศอ.บต. เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน เนื่องจากหลายโครงการที่ผ่านมาได้ร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เช่น โครงการของดีชายแดนใต้ โดยได้ให้พี่น้องที่ผลิตสินค้าในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถส่งสินค้าไปขายทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากทางไปรษณีย์ ทำให้สร้างรายได้แก่ชุมชนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีสินค้าฮาลาล ซึ่งปัจจุบันสามารถสั่งซื้อได้ทั่วประเทศผ่านทางไปรษณีย์ โดย ศอ.บต. ร่วมกับทางไปรษณีย์ตั้งจุดจำหน่ายสินค้าฮาลาลกว่า 150 แห่ง ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และในอนาคตมีแนวโน้มจะขยายเพิ่มขึ้นอีกด้วย

             ด้าน นายมาโนช บุญสืบ กล่าวว่า ที่ทำการไปรษณีย์ลำใหม่ เป็นที่ทำการขนาดเล็ก เปิดให้บริการตั้งแต่ พ.ศ.2522 มีแผนกจ่าย 2 ด้าน รับผิดชอบ 4 ตำบล ประกอบด้วย ต.ลำใหม่ ลำพะยา ลิดล และ ต.พร่อน           

          รวม 18 หมู่บ้าน ที่ทำการไปรษณีย์แห่งนี้ ใช้งบประมาณ ประจำปี 2558 เป็นเงิน 10,602,000 บาท  สร้างเสร็จ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ และเป็นที่ทำการไปรษณีย์ 1 ใน 150 แห่ง ที่เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าฮาลาล ร่วมกับ ศอ.บต.

ขอบคุณ มูกะตา หะไร

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...