โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560

ตัวแทนบริษัททัวร์-นักข่าวต่างประเทศเยี่ยมชมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พัทลุง

ตัวแทนบริษัททัวร์-นักข่าวต่างประเทศเยี่ยมชมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พัทลุง


      บริษัทประชารัฐสามัคคีพัทลุงร่วมกับเพจหรอยได้เชิญตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวนำเที่ยวไทย-มาเลเซีย มัคคุเทศก์ ผู้สื่อข่าวต่างประเทศจากประเทศมาเลเซีย และผู้สื่อข่าวในประเทศรวมกว่า 80 คน มาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิถีชุมชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 

        ทั้งนี้.ดร.นาที รัชกิจประการ ประธาน  บริษัทประชารัฐสามัคคีพัทลุงจำกัด กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวมีมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวิถีชุมชนและร่วมพูดคุยแลกปลี่ยนประสบการจากผุ้ประกอบการกับตัวแทนนำเที่ยวและมัคคุเทศรวมถึงแนวทางให้ชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวที่จังหวัดพัทลุงมากขึ้น โดยจะดำเนินการจัดขึ้นต่อเนื่อง และในครั้งแรกนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา
.


    

  ด้านดร.โชคชัย สมเลิศ ที่ปรึกษาบริษัทประชารัฐสามัคคีพัทลุงจำกัดและประธานบริหารเพจหรอย ได้ให้เกียรติมาต้อนรับ และ นำทีมต้อนรับกลุ่มบริษัทนำเที่ยว ไทย-มาเลเซีย  มัคคุเทศก์ และคณะผู้สื่อข่าวกล่าวว่า

    ในฐานะคนพัทลุงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเป็นสิ่งสำคัญและต้องการผลักดันให้จังหวัดเล็กๆอย่างพัทลุงกลายเป็นศูนย์การกลางท่องเทีายวชุมชนโดยเฉพาะอย่างย่ิงนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวเดิมๆที่มีอยู่แล้ว ซึ่งท้ายที่สุดจะนำมาซึ่งรายได้สู่ท้องถิ่นชุมนอย่างยั่งยืนต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น