จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

กระบี่ จัดงานแถลงข่าวทิศทางการพัฒนางานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนอย่างยั่งยืน (ชมคลิป)

กระบี่ จัดงานแถลงข่าวทิศทางการพัฒนางานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนอย่างยั่งยืน (ชมคลิป)

         วันนี้ 27 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น ณ ห้องประชุมกกลาง 1 โรงแรม กระบี่ฟร้อนท์เบย์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จัดงานแถลงข่าว โครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนนอย่างยั่งยืน ปรับทิศทางการพัฒนางานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนจังหวัดกระบี่ 


          โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระบี่ แขวงทางหลวงกระบี่ ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้


           ทั้งนี้จังหวัดกระบี่ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาในพื้นที่จำนวนมากสร้างรายได้กับจังหวัดและประเทศปริมาณรถมากขึ้นจึงเป็นปัจจัยที่ทำให้สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่มีมากเช่นกันเมื่อไหร่จะเป็นอันตรายบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยเฉลี่ยปีละ 149 คน 1 เดือนประมาณ 13 คน ซึ่งเห็นได้ว่าอัตราการเสียชีวิตมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

            ซึ่งจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนอย่างเข้มข้น ภายใต้แผนปฏิบัติการตามกรอบ 5 เสาหลักของทศวรรษความปลอดภัย คือ 1 การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน 2 ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย 3 ยานพาหนะปลอดภัย 4 ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย 5 การตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ โดยทิศทางการพัฒนางานเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนของจังหวัดกระบี่ จึงยังต้องเดินหน้าตามแผนทศวรรษความปลอดภัยทางท้องถนนอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

               นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนนนับว่าเป็นเรื่องใหญ่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรื่องปกป้องกันแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตคือการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆในการตรวจจับเพื่อปกป้อง การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ

                และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนโดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนดำเนินการปกป้องลดอุบัติเหตุทางท้องถนนมีเป้าหมายที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนน จึงได้ดำเนินการแนวทาง 5 เสาหลักของกรอบทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางท้องถนนอย่างเข้มข้น ซึ่งจะไม่เน้นแต่ในช่วงเทศกาลสำคัญ คือ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์เท่านั้น แต่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี


ขอบคุณ ข้อมูลข่าว / ภาพ  มโนธรรม  ใจหาญ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...