จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

กระบี่-เปิดโครงการ "เจ้าบ้านที่ดี" อบรมอาสาสมัครตำรวจน้ำช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน้ำและทางทะเล รองรับฤดูการท่องเที่ยวและสร้างมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

กระบี่-เปิดโครงการ "เจ้าบ้านที่ดี" อบรมอาสาสมัครตำรวจน้ำช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน้ำและทางทะเล รองรับฤดูการท่องเที่ยวและสร้างมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

       วันนี้ 27 กันยายน 2560 ณ มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่           นายสมควร  ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการ "เจ้าบ้านที่ดี" อบรมอาสาสมัครตำรวจน้ำช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน้ำและทางทะเล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว ทางน้ำและทางทะเล 

         โดยมีพันตำรวจเอกจตุรวิทย์ คชน่วมผู้กำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำและคณะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด     โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 150 คน
 การจัดอบรมอาสาสมัครตำรวจน้ำช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน้ำและทางทะเล ได้จัดขึ้นเป็นจำนวน 2 วันระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2560 เพื่อ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากรในการเผชิญเหตุและการช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่ประสบเหตุได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

        และยังเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน้ำและทางทะเล การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกองกำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ,อ่าวนางเมดิคอลคลินิก,สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค 5 สาขากระบี่,กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 ,กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่


         นายสมควร  ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การอบรมตำรวจน้ำ ทางน้ำและทางทะเล ได้สอดรับกับการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่เนื่องจากช่วงนี้เป็นการเตรียมการเข้าสู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยวและเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และการท่องเที่ยวทางทะเลนั้นก็มีจำนวนไม่น้อย ทั้งนี้การเพิ่มทักษะความรู้และความเข้าใจในการช่วยเหลือให้ทันท่วงที

       เป็นการสร้างความมั่นใจในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้ได้รับความปลอดภัยทางทะเลมากยิ่งขึ้น และนอกจากนั้นยังสอดรับกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดกระบี่ ที่รัฐบาลมอบหมายให้เป็นเป็นจังหวัดนำร่องในการรักษาความปลอดภัยทางทะเลแก่นักท่องเที่ยว โดยให้จังหวัดกระบี่เป็นศูนย์กลางประสานและบูรณาการร่วมกับ 5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์และสอดรับกับสถานการณ์มาก

ขอบคุณ นัฐ  ศรีปล้อง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...