โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560

ข่าว ต่างประเทศ ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินตัวแทนดร.เศรษฐี จันทร์ศิลาประธานกรรมการบริหาร รายการคืนคุณให้แผ่นดิน พร้อมทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมเดินทางกับคณะสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย - จีน นำทีมคณะกิตติมศักดิ์โดย พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร นายกสมาคมสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย - จีน นายวิชัย มณีกิติกุล รองประธานบริหารสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย - จีน

       ข่าว ต่างประเทศ     ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินตัวแทนดร.เศรษฐี จันทร์ศิลาประธานกรรมการบริหาร รายการคืนคุณให้แผ่นดิน พร้อมทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก     ร่วมเดินทางกับคณะสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย - จีน นำทีมคณะกิตติมศักดิ์โดย   พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร
          นายกสมาคมสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย - จีน      นายวิชัย มณีกิติกุล      รองประธานบริหารสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย - จีน


    
      เมื่อ  วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เมือง ZhuMaDian     มณฑล HeNan สาธารณรัฐประชาชนจีน
      เพื่อร่วมเดินทางเป็นเกียรติความส้มพันธ์ธุรกิจการค้าในงาน EXPO การเกษตรแห่งชาติ เมือง ZhuMaDian มณฑล HeNan สาธารณรัฐประชาชนจีนการจัดงานครั้งนี้มีหลายประเทศจากทั่วโลกมาร่วมงานด้วยเพื่อการค้าธุรกิจของแต่ละประเทศ และความส้มพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศไทย - สาธารณรัฐประชาชนจีน     รายการคืนคุณให้แผ่นดินร่วมเดินทางไปบันทึกเทปรายการเพื่อแพร่ภาพให้ผู้ชมทางบ้านชมรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และเผยแพร่รายการคืนคุณให้แผ่นดินทางสถานีโทรทัศน์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย

  Cr. รายการคืนคุณให้แผ่นดิน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น