โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จังหวัดปัตตานี ศอ.บต. และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง จังหวัดยะลา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จังหวัดปัตตานี ศอ.บต. และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง จังหวัดยะลา
    เมื่อวันที่  21 ก.ย.2560 เวลา 09.00  น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จังหวัดปัตตานี ศอ.บต. และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง จังหวัดยะลา
ขอบคุณ ศิริพร จงศิริ


ผู้อำนวยการใหญ่รายการคืนคุณให้แผ่นดิน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น