จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

นราธิวาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา , บ้านพักผู้ว่าราชการ โรงเรียนบ้านไอร์โซ อ.จะแนะและแปลงโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรอง ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  นราธิวาส  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา , บ้านพักผู้ว่าราชการ โรงเรียนบ้านไอร์โซ อ.จะแนะและแปลงโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรอง ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

      เมื่อ 19 ก.ย.2560 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา , บ้านพักผู้ว่าราชการ จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนบ้านไอร์โซ อ.จะแนะ จังหวัดนราธิวาส . และแปลงโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรอง ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กะลุวอเหนือ  อ.เมือง  จ.นราธิวาส
ขอบคุณ ศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่รายการคืนคุณให้แผ่นดิน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...