โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ธารน้ำใจจากพี่น้องชาวใต้ส่งถึงผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคอีสานเรียบร้อยแล้ว โดยเครื่องบิน C 130

ธารน้ำใจจากพี่น้องชาวใต้ส่งถึงผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคอีสานเรียบร้อยแล้ว  โดยเครื่องบิน C 130       


                          เมื่อเวลา 15:30 น. ของวันนี้ 5 สิงหาคม 2560 ที่บริเวณ สนามบินกองทัพบก ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง. จังหวัดสกลนคร. ธารน้ำใจจากพี่น้องชาวใต้ที่ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสกลนครได้ถูกลำเลียงโดยเครื่องบิน C 130 ของกองทัพอากาศ ได้นำสิ่งของที่ได้เปิดรับบริจาคมาส่งมอบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่ 

            โดย มี พลโท สุรินทร์ แพโต ผู้ชำนาญการประจำ ผอ.รมน.ภาค 4  ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 ได้นำมาส่งมอบให้แก่ผู้ประสยภัย ผ่าน พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผบ.มทบ.29 ผบ.มทบ. 29 เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคอีสาน  

                        ทั้งนี้สืบเนื่องจาก กรณีที่เกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นในพื้นที่จังหวัดสกลนคร. ในห้วงที่ผ่านมาส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน.  พลโทปิยวัฒน์ .  นาควานิช. แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จึง ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดใน 14 จังหวัดภาคใต้เปิดรับบริจาคสิ่งของจากทุกภาคส่วนเพื่อนำมามอบให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยในวันนี้ทางกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้นำสิ่งของบางส่วนมาบริจาคให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นโดยสิ่งของทั้งหมดที่ได้รับบริจาค  ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้จะถูกลำเลียงมาส่งมอบให้กับจังหวัดสกลนครและพื้นที่อื่นๆ 


                  ในวันที่ 8 สิงหาคมนี้. สำหรับการเปิดรับบริจาคสิ่งของดังกล่าวสืบเนื่องจาก ในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาความไม่สงบและปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาใต้พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศได้แสดงความเห็นใจและส่งมอบสิ่งของไปช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ภาคใต้ทุกครั้งดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้นในพื้นที่ภาคอีสาน ทางกองทัพภาคที่ 4 จึงได้มีความเห็นใจและยินดี ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจึงได้รวบรวมสิ่งของด้วยการเปิดรับบริจาคจากพี่น้องประชาชนมาช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจพี่น้องประชาชน ถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหาขึ้นในพื้นที่ใด ๆ ขอประเทศไทย แต่ธารน้ำใจจากคนไทยทั้งประเทศก็จะส่งไปถึงทุกที เพราะทุกคนคือคนไทย ซึ่งเราจะไม่ทิ้งกันและจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ขอบคุณมูกกะตา หะไร ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น