โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สตูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ ร่วมโครงการประชารัฐวัดสร้างสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สตูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่  ร่วมโครงการประชารัฐวัดสร้างสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(ชมคลิป)

      วันที่28ส.ค.2560ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดควนกาหลง อ.กาหลง จ.สตูล พระเทพสิทธิมุนี เจ้าคณะภาค 18 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสวดมนต์เพื่อเสริมสร้างสันติสุข 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการประชารัฐ วัดสร้างสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสตูลจัดขึ้น ณ วัดควนกาหลง

      โดยมีนายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมนายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมพิธีกว่า 1,500 คน ทั้งนี้ยังได้นิมนต์คณะสงฆ์ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ สตูล ยะลา สงขลา นราธิวาส และปัตตานี กว่า 300 รูป ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ในครั้งนี้ด้วย

     นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการการเผยแผ่และการศึกษาพระพุทธศาสนา กิจกรรมการสาธิตศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายสินค้าชุมชนของศูนย์ฝึกอาชีพในวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแสดงความสามารถจากเครือข่าย บวรคือ บ้าน วัด และโรงเรียน ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น การสวดมนต์เป็นหมู่คณะ การสวดสรภัญญะ พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมพระสังฆาธิการในพื้นที่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่


      จากนั้นนายออมสิน ชีวะพฤษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปยังท่าเทียบเรือปากบารา ในพื้นที่อำเภอละงู เพื่อเยี่ยมเยียนและตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในการสัญจรทางน้ำ โดยเฉพาะในช่วงมรสุมพายุที่ผ่านมา ซึ่งนายวินัย หมื่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิ , ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสตูล ได้รายงานว่าทางจังหวัดสตูลใช้มาตรการความปลอดภัยขั้นสูงในการให้บริการ จึงทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายใดๆ อย่างไรก็ตามนายออมสินได้ย้ำให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมตลอดเวลา และปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด

         พร้อมเพิ่มมาตรการใหม่ๆ ที่ทันสมัย รวดเร็ว ฉับไว และทันต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกรณีฉุกเฉิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะแก่งต่างๆ ในจังหวัด ซึ่งจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้กับประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลให้เฟื่องฟูมากยิ่งขึ้น

       ขอบคุณนิตยา แสงมณี // สตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น