โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ยะลา แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมชมการดำเนินงาน "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ" ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ยะลา แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมชมการดำเนินงาน "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ" ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน                                                   

           เมื่อเวลา 12.30 น วันที่ (28 ส.ค. 60) ที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร อ.ธารโต จ. ยะลา พลโทปิยวัฒน์. นาควานิช. แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม การแปรรูปทุเรียน ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตร ที่สมาชิกศูนย์เรียนรู้ทุเรียนแปลงใหญ่ อำเภอธารโต ได้ร่วมกันทำผลิตภัณฑ์แปรรูปทุเรียน หลังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

        ได้จัดทำโครงการพัฒนาและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้ "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ" ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ต่อยอดการปลูกทุเรียนแปลงใหญ่ อำเภอธารโต โดยมี นายธำรงศักดิ์ ชุมนุมมณี เกษตรกรในพื้นที่ และ สมาชิกกลุ่มให้การต้อนรับ                                 

        เมื่อเดินทางไปถึง นายธำรงศักดิ์ ได้นำคณะแม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ ทั้งการแปรรูปปลผลิตทุเรียน และการดำเนินงานในส่วนต่างๆ โดยเฉพาะ การจัดทำแปลงผลผลิตทุเรียนนอกฤดูการ และ เตรียมพัฒนาพื้นที่ให่เป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตร.                               

        นายธำรงศักดิ์ ชุมนุมมณี เกษตรกรในพื้นที่อำเภอธารโต จังหวัดยะลา กล่าวว่า สำหรับ "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ" ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของกลุ่มชุมชนธารโต 2 ที่นี่จะเป็นการพัฒนาและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 โดยจะเน้นการนำทุเรียนมาแปรรูป โดยจะมีชาวบ้านและสมาชิกในกลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ที่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ใน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านบังนังกาแจะ หมู่ที่ 5 และบ้านจาเราะแป หมู่ที่ 3 เข้าร่วมโครงการ 

      ส่วนรายได้ที่ชาวบ้านจะได้รับนั้น จากเดิมชาวบ้านทำสวน กรีดยาง อยู่แล้ว เมื่อมาทำงานที่กลุ่มก็จะได้เพิ่มเป็นวันละ 300 บาท ระยะเวลา 1 เดือน ทำงาน 20 วัน จันทร์ถึงศุกร์ เว้นเสาร์อาทิตย์ การดำเนินงานผลผลิตแปรรูปทุเรียน จะมี 4 อย่าง คือ ทุเรียนเชื่อมแก้ว ทุเรียนอบแห้ง ทุเรียนกวน ทุเรียนทอด ซึ่งปีนี้คาดว่าผลผลิตทุเรียนแปรรูปจะมีไปเรื่อยๆ จนถึงสิ้นปี เนื่องจากทุเรียนในพื้นที่อำเภอธารโต จะออกมาหลายช่วงทำให้รับผลผลิตมาแปรรูป จำนวนมาก. หลังจากทำผลิตภัณฑ์แปรรูปออกจำหน่าย ผลตอบรับดีมาก ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเชื่อม ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน โดยเฉพาะทุเรียนเชื่อม ทุเรียนกวน ช่วงนี้ทำไม่ทันกับออเดอร์ สั่งจองมาจำนวนมาก


    นายธำรงศักดิ์ ชุมนุมมณี เกษตรกรในพื้นที่อำเภอธารโต จังหวัดยะลา กล่าวอีกว่า หลังจาก "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ" ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เข้ามาประโยชน์ที่เกษตรกรในพื้นที่ได้รับ จากเดิมชาวบ้านซึ่งทำสวนทุเรียนจะขายผลผลิตทุเรียน และมีพ่อค้าคนกลางเข้ามาซื้อถึงในสวน ทำให้บางรายโดนกดราคาบ้าง ทำให้ราคาทุเรียนตกต่ำ เมื่อมี "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ" ภายใต้ร่มพระบารมี

     เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ชาวบ้านก็จะมีทางเลือกที่จะนำทุเรียนมาขายให้กับกลุ่ม โดยทางกลุ่มจะรับซื้อแพงกว่าท้องตลาด 2-5 บาท ซึ่งก็ต้องแล้วแต่ราคา คุณภาพผลผลิตด้วย ในส่วนของสมาชิกที่นำมาผลผลิตมาขาย ก็จะได้ส่วนต่าง ผลกำไรจากการขายผลผลิตแปรรูป และถ้าสมาชิกรายใด นำผลผลิตแปรรูปไปขายก็จะได้เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ 10 บาท เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ก็ยังทำให้พื้นที่มีความคึกคัก

     ในอดีตบุคคลภายนอกมองพื้นที่อำเภอธารโต น่ากลัว และมีเหตุการณ์ความไม่สงบ แต่ ณ วันนี้ มุมมองของที่นี่เปลี่ยนไป เมื่อมีผลผลิตต่างๆ ออกไป มีการสื่อสิ่งดีๆ ในพื้นที่ ออกไปให้สังคมได้รับรู้ ได้เห็นความเป็นอยู่ของชาวบ้าน การรวมกลุ่ม เห็นความสำเร็จของศูนย์การเรียนรู้ ทำให้ ณ วันนี้ มีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานกันเพิ่มมากขึ้น

ขอบคุณ ศิริพร จงศิริ

ผู้นวยการใหญ่รายการคืนคุณให้แผ่นดิน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น