โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กระบี่ รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบอุปกรณ์การเรียน กระเป๋านักเรียน ผ้าขนหนูและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในจังหวัดกระบี่

  กระบี่ รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบอุปกรณ์การเรียน กระเป๋านักเรียน ผ้าขนหนูและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในจังหวัดกระบี่   วันนี้ 18  สิงหาคม  2560  เวลา 09.00 น. นายสมควร  ขันเงิน รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกระบี่  พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่  ร่วมกันมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานแก่นักเรียนทุกคนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์37

   นายสมควร  ขันเงิน รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกระบี่กล่าวว่า  มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดกระบี่ ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนกลาง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีรฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรทรงมีเมตตาและห่วงใยนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทุกทุกคน 

    โดยได้พระราชทานเครื่องแบบนักเรียนสิ่งของพระราชทาน เพื่อมอบให้นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เป็นประจำทุกปี จึงขอให้นักเรียนทุกคนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้เมตตาต่อนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ขอให้นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติตนเป็นคนดี การทำความดีหรือจะเป็นคนดีนั้นได้เริ่มที่ตัวของเรา คือรู้จักตนเองว่าเราคือใคร อยู่ในสถานะอะไร เป็นนักเรียน เป็นศิษย์ เป็นพี่ เป็นน้อง เมื่อรู้ว่าตนเป็นใคร แล้วก็ต้องรู้หน้าที่ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง เช่นเป็นนักเรียนก็ต้องมีหน้าที่เรียนหนังสือ ตั้งใจเรียน มีความมานะ ความรู้ประสบการณ์ เพื่อดำรงชีวิตในภายหน้า เชื่อฟัง เคารพ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ 


     ขอให้นักเรียนทุกคนประพฤติตนเป็นนักเรียนที่ดี อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน ช่วยเหลือสังคม เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ เมื่อจบการศึกษาไปแล้วจะได้ประกอบอาชีพสุจริต เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และน้อมนำพระราโชวาทของพระองค์ท่านนำมาใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

ขอบคุณข้อมูลภาพ/ข่าว/กระบี่

ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น