โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส งบรายจ่ายปี 61 เทศบาลตำบลรือเสาะ 77 ล้าน ผ่านมติเอกฉันท์ (ชมคลิป)

 นราธิวาส งบรายจ่ายปี 61 เทศบาลตำบลรือเสาะ 77 ล้าน ผ่านมติเอกฉันท์ (ชมคลิป)

ภาพข่าว/ประพันธ์ ฤทธิวงศ์


        สภาเทศบาลตำบลรือเสาะ จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 เสนอญัตติขอรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณราย¬จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านฉลุย77 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมจันปิยะ ชั้น 3 สำนักงานเทสบาลตำบลรือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส นายอนุศักดิ์ พงศ์ศรีโรจน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลรือเสาะ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560


     โดยมีสมาชิกสภา ผู้บริหารเทศบาลตำบลรือเสาะ นำโดย นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ในที่ประชุมได้มีการเสนอ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

      ซึ่งในที่ประชุมได้มีความเห็นชอบอย่างเป็น¬เอกฉันท์ การจัดการตามญัตติอนุมัติความเห็นร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 77,000,000 บาทตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ เป็นเทศบัญญัติ ซึ่งประธานสภาเทศบาลจะได้นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพิจารณาลงนามต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น