โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม จัดแข่งขันกีฬาภายใน “เวียงเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560


นราธิวาส โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม จัดแข่งขันกีฬาภายใน เวียงเกมส์ประจำปีการศึกษา 2560


          ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแว้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน เวียงเกมส์ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอแว้ง นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมในกิจกรรม


        การแข่งขันกีฬาภายใน เวียงเกมส์ประจำปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ให้นักเรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด ให้นักเรียนไดแสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย


          การแข่งขันกีฬาภายในประกอบด้วยคณะสี 4 สี คือ สีชมพู สีเหลือง สีน้ำเงิน และสีเขียว กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และกรีฑา นอกจากนั้นยังจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวอีกด้วย

      ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น