โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ยะลา พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.ร.152/หน.คณะทำงานฯที่1 ร่วมกับนางโสธนา หนูแก้ว ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา ร.152 นำกำลังพล และครอบครัว จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้สูงอายุ

  ยะลา พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.ร.152/หน.คณะทำงานฯที่ร่วมกับนางโสธนา หนูแก้ว ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา ร.152  นำกำลังพล และครอบครัว จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้สูงอายุ


    เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2560เวลา  11.00น. พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.ร.152/หน.คณะทำงานฯที่1 ร่วมกับนางโสธนา หนูแก้ว ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา ร.152  นำกำลังพล และครอบครัว จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้สูงอายุ


    ที่ศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านทักษิณ อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน 74 คน เนื่องในสัปดาห์วันสถาปนา พล.ร.15 โดยการรณรงค์ให้กำลังพลทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ พร้อมทั้งมอบถุงพระราชทานเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจัาหน้าที่ที่ดูแล หลังจากนั้นได้ร่วมร้องเพลง รำวง ทำให้ผู้สูงอายุ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสุข สดชื่น  สุดท้ายได้กล่าวขอบคุณ แสดงความรู้สึกชื่นชม พล.ร.15 ที่ได้จัดกิจกรรมที่ดี เช่นนี้ขึ้นมา
ขอบคุณ ศิริพร จงศิริผู้อำนวยการใหญ่รายการคืนคุณให้แผ่นดิน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น