โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส เกษตรอำเภอสุไหงปาดี สนับสนุนการปลูกผักเพื่อบริโภค และสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ให้กับเกษตรกรตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี2560


นราธิวาส เกษตรอำเภอสุไหงปาดี สนับสนุนการปลูกผักเพื่อบริโภค และสร้างอาชีพ เสริมรายได้  ให้กับเกษตรกรตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  เพื่อฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี2560              ณ แปลงเกษตร หมู่3 บ้านดอเหะ ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  นายจำนงค์ ตันสุรีย์ เกษตรอำเภอสุไหงปาดี พร้อมคณะร่วมพบปะเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนการปลูกผักเพื่อบริโภคและสร้างอาชีพ โดยการมอบเมล็ดพันธ์ต่างๆ ประกอบด้วย  พริก บวบเหลี่ยม  ผักบุ้ง ผักคะน้า ถั่วฝักยาว แตงกวา  และมอบสารชีวภัณฑ์  ไตรโครเดอร์มาสดพร้อมใช้ สารปรับปรุงดิน ขี้ไก่อัดเม็ด ขี้ไก่แกลบ  โดยมีเกษตรกรร่วมในโครงการ จำนวน 100 ราย      


          สำหรับในอำเภอสุไหงปาดีพื้นที่ประสบอุทกภัยมีจำนวน 6 ตำบล 50 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 7,405 คน ทั้งหมด 2,160 ครัวเรือน ล่าสุดระดับน้ำในพื้นที่ได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว  

       


          ส่วนในการเตรียมการช่วยเหลือฟื้นฟูในพื้นที่ได้สั่งการทุกหน่วยงานด้านวิชาการเข้าปฏิบัติการฟื้นฟูเพื่อปรับสภาพพื้นที่การเกษตร และการประกอบอาชีพ เกษตรกรรมของเกษตรกรที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด รวมถึงเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือตามมาตรการชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

         ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น