โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พัทลุง คณะครู นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ร่วมกันทำดอกดารารัตน์ น้อมถวายเป็นพระ ราชกุศล เพื่อแจกจ่ายให้ ประชาชน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พัทลุง คณะครู นักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ร่วมกันทำดอกดารารัตน์ น้อมถวายเป็นพระ ราชกุศล เพื่อแจกจ่ายให้
ประชาชน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
         
           ที่โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม  อ.เมือง จ.พัทลุง คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพัทลุงพิทยา คม  กว่า 200 คน ได้ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)    น้อมถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


          นายสมพร  กาญจนพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  มีหมายกำหนดการพระราชพิธี  ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จำนวน 5 วัน คือระหว่างวันที่  25 - 29  ตุลาคม  2560  พร้อมการจัดทำภาพประดับซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนด้วยทางโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม  จึงได้จัดสอนนักเรียน ในการจัดทำดอกไม้จันทน์ ( ดอกดารารัตน์ )

           ตามโครงการ ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  โดยมีนางจุไรพร  ผดุงศักดิ์ และนางสุพัทรา กังสดาล เป็นครูผู้สอน เพื่อให้นักเรียน ได้มีความรู้ และนำไปขยายผลให้กับผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนในชุมชน ได้จัดทำดอกดารารัตน์

            ถวายในพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล


 อีกทั้งนักเรียนสามารถนำความรู้จากเรียนรู้  ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

           เป้าหมายจำนวนทั้งหมด 4,000  ดอก  โดยส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 1,000 ดอก และร่วมส่งสมทบกับทางจังหวัดพัทลุง อีกจำนวน 3,000 ดอก  ทั้งนี้เพื่อรวบรวม แจกจ่ายให้ประชาชน ในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น